planning@wlbv.eu
+ 31 (0) 71-3310002

ADR transport

shutterstock_101970811

ADR transport

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen: deze mogen niet zomaar over de weg getransporteerd worden. Dit valt onder het Europees verdrag ADR. Westland neemt de veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in acht en zorgt voor een veilige en juiste aflevering.

Gevaarlijke stoffen laten vervoeren
Met gevaarlijke stoffen bedoelen we alle stoffen die zijn aangeduid met een UN-nummer. Als ondernemer weet je waar je mee bezig bent, maar soms kunt u vragen hebben over het juiste vervoer. Westland heeft daar een oplossing voor en kan u voorzien van het juiste advies en ADR-transport.

Veilig op weg met gevaarlijke stoffen 

ADR transport: Europees verdrag voor transport van gevaarlijke goederen
Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar over de weg, hiervoor zijn binnen het ADR zijn een aantal bepalingen opgenomen waaraan de vervoerder c.q. afzender zich dient te houden. Dit betreft een lijst van gevaarlijke stoffen, algemene voorschriften, verzendingsprocedures, vervoersvoorwaarden, voorschriften met betrekking tot de verpakking etc. Westland is hiervan op de hoogte en streeft er naar om niet alleen aan alle voorschriften volgens ADR te voldoen, maar ook zelf nog eens de nodige veiligheidsmiddelen aan te dragen. Uw transport moet immers snel, veilig en vertrouwd op de plaats van bestemming aankomen.

Voor alles is een oplossing
Westland heeft een uitgebreid netwerk van gerenommeerde vervoersbedrijven. Uw gevaarlijke stoffen vertrouwen wij toe aan een ADR-gecertificeerde vervoerder die over alle benodigde vergunningen, papieren en kennis bezit. Kennis van zaken draagt bij aan preventie van ongelukken. De vrachtwagens voor ADR-transport zijn uitgerust met internationaal erkende herkenningstekens, brandblusapparatuur, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. De route wordt vooraf bekeken om onnodige vertraging te voorkomen.