info@wlbv.eu
+ 31 (0) 71-3310002

ADR transport

shutterstock_101970811

ADR transport

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk vervoer of gevaarlijke stoffen: deze mogen niet zomaar over de weg getransporteerd worden. Dit valt onder het Europees verdrag ADR. Westland neemt de veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in acht en zorgt voor een veilige en juiste aflevering.

Gevaarlijke stoffen laten vervoeren
Met gevaarlijke stoffen bedoelen we brandbare vloeistoffen of brandbare vaste stoffen zoals voor zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen die brandbare gassen ontwikkelen wanneer ze in aanraking komen met water. Gassen die zijn samengeperst, onder druk of vloeibaar zijn gemaakt zijn ook gevaarlijk. Giftige, infectieuze of radioactieve stoffen mogen ook niet zomaar vervoerd worden. Dit geldt ook voor bijtende en oxiderende stoffen en organische peroxiden. Als ondernemer weet je waar je mee bezig bent, maar soms kunt u vragen hebben over het juiste vervoer. Westland heeft overal een oplossing voor en kan u voorzien van het juiste advies en ADR transport.

Veilig op weg met gevaarlijke stoffen 

ADR transport: Europees verdrag voor transport van gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen mogen niet zomaar de weg over. Binnen het ADR zijn een aantal bepalingen opgenomen waaraan de vervoerder zich dient te houden. Dit betreft een lijst van gevaarlijke goederen, algemene voorschriften, verzendingsprocedures, vervoersvoorwaarden, voorschriften met betrekking tot de verpakking en nog veel meer. Westland is hiervan op de hoogte en streeft ernaar om niet alleen aan alle voorschriften volgens ADR te voldoen, maar ook zelf nog eens de nodige veiligheidsmiddelen aan te dragen. Uw transport moet immers snel, veilig en vertrouwd op de plaats van bestemming aankomen.

Voor alles is een oplossing
Westland bezit een uitgebreid netwerk met gerenommeerde vervoersbedrijven. Uw gevaarlijke stoffen vertrouwen wij toe aan een ADR-gecertificeerde vervoerder die over alle benodigde vergunningen, papieren en kennis bezit. Kennis van zaken zorgt er immers voor dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. De vrachtwagens voor ADR transport zijn uitgerust met internationaal erkende herkenningstekens, brandblusapparatuur, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. De route wordt vooraf bekeken en calamiteiten moeten ten alle tijd vermeden worden.