planning@wlbv.eu
+ 31 (0) 71-3310002

Algemene voorwaarden

Westland Logistiek B.V. > Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV), gedeponeerd door Fenex (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN ( Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Deze voorwaarden worden bovendien door ons aan u op verzoek toegezonden.

To all our activities apply the Logistics Services Conditions (LSC) as filed by Fenex (Netherlands Association for Forwarding and Logistics) and TLN ( Transport and Logistics Netherlands), with the district court of Rotterdam on 2 April 2014 under number 28/2014. These Conditions will furthermore be sent to you by us at your request.