Gevaarlijke stoffen

Veilig op weg met gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijk vervoer of gevaarlijke stoffen: deze mogen niet zomaar over de weg getransporteerd worden. Dit valt onder het Europees verdrag ADR. Westland neemt de veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in acht en zorgt voor een veilige en juiste aflevering.

Gevaarlijke stoffen laten vervoeren
Niet iedere stof wordt aangeduid als gevaarlijk. Met gevaarlijke stoffen bedoelen we brandbare vloeistoffen of brandbare vaste stoffen zoals voor zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen die brandbare gassen ontwikkelen wanneer ze in aanraking komen met water. Gassen die zijn samengeperst, onder druk of vloeibaar zijn gemaakt zijn ook gevaarlijk. Giftige, infectieuze of radioactieve stoffen mogen ook niet zomaar vervoerd worden. Dit geldt ook voor bijtende en oxiderende stoffen en organische peroxiden. Als ondernemer weet je waar je mee bezig bent, maar soms kunt u vragen hebben over het juiste vervoer. Westland heeft overal een oplossing voor en kan u voorzien van het juiste advies en ADR transport.

ADR transport: Europees verdrag voor transport van gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen mogen niet zomaar de weg over. Binnen het ADR zijn een aantal bepalingen opgenomen waaraan de vervoerder zich dient te houden. Dit betreft een lijst van gevaarlijke goederen, algemene voorschriften, verzendingsprocedures, vervoersvoorwaarden, voorschriften met betrekking tot de verpakking en nog veel meer. Westland is hiervan op de hoogte en streeft ernaar om niet alleen aan alle voorschriften volgens ADR te voldoen, maar ook zelf nog eens de nodige veiligheidsmiddelen aan te dragen. Uw transport moet immers snel, veilig en vertrouwd op de plaats van bestemming aankomen.

Voor alles is een oplossing
Westland bezit ver een uitgebreid netwerk met gerenommeerde vervoersbedrijven. Uw gevaarlijke stoffen vertrouwen wij toe aan een ADR-gecertificeerde vervoerder die over alle benodigde vergunningen, papieren en kennis bezit. Kennis van zaken zorgt er immers voor dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. De vrachtwagens voor ADR transport zijn uitgerust met internationaal erkende herkenningstekens. De vrachtwagens zijn uitgerust met brandblusapparatuur, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. Hierdoor gaat uw vracht veilig de weg op. Omdat wij ons ervan bewust zijn dat uw vracht p tijd aan moet komen, zorgen wij ervoor dat dit ook gebeurt. De route wordt vooraf bekeken en calamiteiten moeten ten alle tijd vermeden worden. Veiligheid staat voorop, maar wij willen uw zending ook op tijd af kunnen leveren. Uw bedrijf hoeft immers geen verlies te lijden. Gelukkig bent u bij Westland op een vertrouwd adres en worden uw problemen met betrekking tot het transport van gevaarlijk stoffen snel en vakkundig opgelost.

Download

ADR handboek